جای خالی پورعلی گنجی در ترکیب اصلی ویلموتس

تیم ویلموتس و نکاتی که ما را امیدوار می‌کند
فوتبالی‌ترین
تابناک - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

این دو مدافع، بازیکنان خوبی هستند، اما همیشه باید یکی از مدافعان میانی باتجربه و دیگری جسور باشد و ضربه‌های اول را بزند. هم حسینی و هم کنعانی‌زادگان تجربه زیادی ندارند و حضور پورعلی‌گنجی در ترکیب ۱۱ نفره تیم الزامی است

منابع خبر
تیم ویلموتس و نکاتی که ما را امیدوار می‌کند فوتبالی‌ترین - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸