خبرنگار شبکه خبر آزاد شد

فردا - ۱۰ مهر ۱۳۹۳

شبکه خبر: جهاد البدوی خبرنگار شبکه خبر در شهر الخلیل کرانه باختری که توسط نیروهای رژیم صهیونیستی بازداشت شده بود، آزاد شد.

نیروهای رژیم صهیونیستی، جهاد البدوی را روز گذشته (چهارشنبه) در حالی که در حال گزارش درباره حمله ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه فلسطینی بود، بازداشت کرده بودند.

منابع خبر
خبرنگار شبکه خبر آزاد شد عصر ایران - ۱۰ مهر ۱۳۹۳
خبرنگار شبکه خبر آزاد شد الف - ۱۰ مهر ۱۳۹۳
خبرنگار شبکه خبر آزاد شد جهان نیوز - ۱۰ مهر ۱۳۹۳
خبرنگار شبکه خبر آزاد شد فردا - ۱۰ مهر ۱۳۹۳