سوادآموزی کهگیلویه و بویراحمد ۱۰ شهید تقدیم نظام کرده است

این نه اولین بار است و نه متاسفانه آخرین بار. جنایت با تمامی کراهت و زشتی خود بر اسبِ پلیدی می تازد و می تازد ...و می تازد تا روزی که مردمان اسبِ قدرتِ ناانسانی نظام ِحاکم را پی کنند، جنایت را از اریکه قدرت فروکشند و خود سرنوشت خویش به دست گیرند
اخبار روز
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

یاسوج- ایرنا- مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: عرصه سوادآموزی این استان در دوران هشت سال دقاع مقدس ۱۰ شهید تقدیم نظام و انقلاب کرده که همگی آنها آموزشیار بوده اند

منابع خبر
سوادآموزی کهگیلویه و بویراحمد ۱۰ شهید تقدیم نظام کرده است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ خرداد ۱۳۹۸