افزایش همکاری ایران با روسیه کشورهای حوزه قفقاز

خبرگزاری میزان -

پایگاه رادیو ارمنستان در گزارشی نوشت که ایران تمایل دارد توافقنامه ای موقت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا کند

منابع خبر
افزایش همکاری ایران با روسیه کشورهای حوزه قفقاز خبرگزاری میزان -