تصاویر: بیمارستان جنگ‌زده در آبادان

تصاویر: بیمارستان جنگ‌زده در آبادان

تابناک
تابناک - ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
منابع خبر
تصاویر: بیمارستان جنگ‌زده در آبادان تابناک - ۱۸ فروردین ۱۳۹۲