نامه رسان‌ها در سراسر جهان

خبرگزاری میزان - ۷ روز قبل

تصاویری از نامه رسان‌های وظیفه شناسی که تحت هر شرایطی نامه خود را به مقصد می‌رسانند را در این گزارش می‌بینیم

منابع خبر
نامه رسان‌ها در سراسر جهان خبرگزاری میزان - ۷ روز قبل