ورود وزیر به ماجرای گرانی تن ماهی، برنج و ماکارونی

فردا -

وزیر صمت در دستوری به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواستار ایجاد ساختاری برای رصد روزانه قیمت، موجودی بازار و شرکت‌ها در حدود ۱۰۰ قلم کالای اساسی و پرمصرف شد

منابع خبر
ورود وزیر به ماجرای گرانی تن ماهی، برنج و ماکارونی فردا -