رئیس جمهوری عراق: بغداد و مسقط نقش مهمی در امنیت منطقه می توانند ایفا کنند

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

بغداد- ایرنا - رئیس جمهوری عراق گفت که بغداد و مسقط می توانند نقش مهمی در ثبات و امنیت منطقه ایفا کنند

منابع خبر
رئیس جمهوری عراق: بغداد و مسقط نقش مهمی در امنیت منطقه می توانند ایفا کنند خبرگزاری جمهوری اسلامی -