۱۹ نفر در سدهای تهران جان باختند

جهان نیوز - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان تهران گفت: در سه ماه امسال، ۱۹ نفر در سدها، رودخانه ها و تاسیسات آبی این استان جان باختند

منابع خبر