بدترین رویدادهای طبیعی سال ۲۰۱۴

21:44 - بدترین رویدادهای طبیعی سال 2014
خبر خونه
فردا - ۶ دی ۱۳۹۳

ایسنا: همه‌ساله در سراسر جهان هستی شاهد رویدادهای تلخ و ناگوار طبیعی هستیم که جان هزاران نفر را در دنیا می‌گیرد. سیل، زمین لرزه و رانش زمین در هر نقطه دنیا می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کند. بسیاری از مردم، عزیزان خود را در حوادث طبیعی از دست می‌دهند و هرگز چنین حوادث تلخی را فراموش نمی‌کنند. دانشمندان و کارشناسان محیط زیست تغییرات شدید آب و هوایی را علت اصلی افزایش چنین حوادثی عنوان می‌کنند. با وجود این بسیاری از مردم به این حوادث بی‌توجه هستند و تلاش چندانی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و بهبود وضعیت انجام نمی‌گیرد.

"ایسنا: همه‌ساله در سراسر جهان هستی شاهد رویدادهای تلخ و ناگوار طبیعی هستیم که جان هزاران نفر را در دنیا می‌گیرد"نیروی طبیعت همواره می‌تواند هزاران بار قوی‌تر از بمب‌ها و موادمنفجره‌ای باشد که بشر امروز موفق به تهیه آنها شده است. در این گزارش به ۱۰ بلای طبیعی خانمان برانداز دنیا نگاهی کوتاه می‌اندازیم

منابع خبر
بدترین رویدادهای طبیعی سال ۲۰۱۴ باشگاه خبرنگاران - ۶ دی ۱۳۹۳