«طرح بازبینی توافق اتمی با ایران در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید»

تصویب طرح بازبینی توافق اتمی در مجلس نمایندگان آمریکا
گویا
رادیو کوچه -

خبر / رادیو کوچه   مجلس نمایندگان آمریکا، طرح نظارت بر توافق ‌اتمی با ایران را که هفته گذشته از سوی سنای آن کشور به تصویب رسیده بود، با اکثریت قاطع ۴٠٠ رای موافق در برابر ٢۵ رای مخالف تصویب کرد. پیش‌تر مجلس سنای آمریکا این طرح را با ٩٨ رای موافق در مقابل تنها […]

منابع خبر
تصویب طرح بازبینی توافق اتمی در مجلس نمایندگان آمریکا گویا -
مجلس نمایندگان آمریکا هم طرح نظارت بر توافق هسته‌ای را تصویب کرد خبرگزاری فارس -