بازار ماهی فروشان رشت به روایت تصویر

خبرگزاری میزان - ۶ روز قبل

بازار ماهی فروشان رشت با از سر گیری فصل صید ماهی در دریای خزر رونق دوباره به خود گرفته است

منابع خبر
بازار ماهی فروشان رشت به روایت تصویر خبرگزاری میزان - ۶ روز قبل