۶ کارگر بازداشتی هفت تپه آزاد شدند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ روز قبل

دزفول- ایرنا- نماینده شوش در مجلس گفت: ۶ کارگر بازداشتی هفت تپه امروز چهارشنبه با قرار وثیقه آزاد شدند

منابع خبر
۶ کارگر بازداشتی هفت تپه آزاد شدند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ روز قبل
تمام کارگران بازداشتی هفت تپه آزاد شده اند باشگاه خبرنگاران - ۴ روز قبل