کلیات سعدی ۷۰۰سال قبل + عکس

کلیات سعدی 700سال قبل/ عکس
آفتاب
خبر آنلاین -

کتاب  - سرلوح دستنویسی از کلیات سعدی که به شیوه «چهارلوح» ترسیم شده در نسخه ۲۴۹۳ کتابخانه ملی، مورخ ۷۸۴ قمری موجود است.   به گزارش خبرآنلاین، نخستین چاپ کلیات سعدی در سال ۱۳۱۶ به همت ذکا‌الملک فروغی منتشر شد و نزدیک به ۴ سال بعد فروغی به کمک حبیب یغمایی چاپ دیگری از گلستان منتشر کردند که با نسخه یابی و ویرایشی جدید همراه بود. پس از این از حبیب یغمایی کلیات جداگانه‌ای منتشر شد. او در آن سال‌ها با آموزش و پرورش وقت برای منتشر کردن مجموعه‌ای چندگانه از غزل‌ها و شعرهای سعدی همکاری می‌کرد بعد از آن هم به کلیات سعدی نسخه دکتر مصفا در دهه ۴۰ می‌رسیم که چاپی متفاوت از نسخه‌ای متفاوت بود ویژگی این نکته تاکید مصفا بر جدا نویسی بود و دیباچه‌ای که ایشان به کلیات نوشتند راهنمای بسیار ارزشمندی برای خواننده‌های شعر سعدی بود. در دهه ۶۰ بنیاد چاپ فروغی کلیات سعدی را با تصحیح دوباره بهاء‌الدین خرمشاهی روانه بازار کتاب کرد.

"کتاب  - سرلوح دستنویسی از کلیات سعدی که به شیوه «چهارلوح» ترسیم شده در نسخه ۲۴۹۳ کتابخانه ملی، مورخ ۷۸۴ قمری موجود است"در این نسخه دیت یاب و فهرست جدیدی به کتاب اضافه شده بود. بعد از بزرگداشت سعدی در یونسکو در سال ۱۳۶۳ کتاب ذکر جمیل سعدی در ۳ جلد منتشر شد. خرمشاهی همچنین در دهه ۷۰ کلیات سعدی نسخه یغمایی را با تعلیقات و فهرست چاپ کرد سه سال پیش هم چاپی از کلیات سعدی با تصحیح حسن انوری توسط نثر قطره منتشر شد. تا دو، سه سال آینده به همت مرکز سعدی‌شناسی شیراز قرار است یک چاپ جدید از کلیات سعدی منتشر شود که همه سعدی‌شناسان بر آن اتفاق دارند.     تصویری که می‌بینید مربوط به سرلوح دستنویسی از کلیات سعدی (نسخه ۲۴۹۳ کتابخانه ملی، مورخ ۷۸۴ ق) است.

این سرلوحه به شیوه «چهارلوح» ترسیم شده اما برگه پیشین آن که حاوی صفحه روبروی آن بوده از نسخه افتاده است.     میراث مکتوب گزارش داد: عبارت‌هایی که در این صفحه می‌بینیم مربوط به دیباجه گردآورندة کلیات (علی بن احمد بن ابو‌بکر مشتهر به بیستون) است که بخش‌هایی از آن عیناً از آغاز کلیله و دمنه بهرامشاهی برداشته شده است. ۱۹۱/۶۰  

منابع خبر
کلیات سعدی ۷۰۰سال قبل/ عکس آفتاب -
کلیات سعدی ۷۰۰سال قبل + عکس خبر آنلاین -
کلیات سعدی ۷۰۰سال قبل + عکس خبر آنلاین -