قائم مقام وزیر کار تغییر کرد

آفتاب -

آفتاب: با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد تقی حسینی قائم مقام وزیر در امور بین الملل شد.

با حکم عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ محمد تقی حسینی به عنوان قائم مقام وزیر در امور بین الملل منصوب شد.

به گزارش مهر،پیش از این توکل حبیب‌زاده عهده دار این سمت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است. تقی حسینی قبل از این در وزارت امور خارجه به عنوان کار‌شناس ارشد سیاست خارجی فعالیت داشته است.
.

منابع خبر
قائم مقام وزیر کار تغییر کرد آفتاب -
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه تغییر کرد خبرگزاری مهر -
قائم مقام وزیر کار تغییر کرد جهان نیوز -
قائم مقام وزیر کار تغییر کرد فردا -
قائم مقام وزیر تعاون تغییر کرد عصر ایران -