قائم مقام وزیر کار تغییر کرد

آفتاب - ۱۲ بهمن ۱۳۹۰

آفتاب: با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد تقی حسینی قائم مقام وزیر در امور بین الملل شد.

با حکم عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ محمد تقی حسینی به عنوان قائم مقام وزیر در امور بین الملل منصوب شد.

به گزارش مهر،پیش از این توکل حبیب‌زاده عهده دار این سمت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است. تقی حسینی قبل از این در وزارت امور خارجه به عنوان کار‌شناس ارشد سیاست خارجی فعالیت داشته است.
.

منابع خبر
قائم مقام وزیر کار تغییر کرد آفتاب - ۱۲ بهمن ۱۳۹۰
قائم مقام وزیر کار تغییر کرد جهان نیوز - ۱۲ بهمن ۱۳۹۰
قائم مقام وزیر کار تغییر کرد فردا - ۱۲ بهمن ۱۳۹۰
قائم مقام وزیر تعاون تغییر کرد عصر ایران - ۱۲ بهمن ۱۳۹۰