کودک ربایی در میدان میوه و تره بار تهران

جهان نیوز -

رئیس کلانتری ۱۵۰ تهران سر از دستگیری زنی در حال ربودن یک کودک ۵ ساله در میدان میوه و تره بار خبر داد

منابع خبر
کودک ربایی در میدان میوه و تره بار تهران جهان نیوز -