۲۰:۴۳ انتخاب جانشین ” کی روش ” در سکوت خبری ؛ برای مربی خارجی پول هست؟!

پارس فوتبال - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
منابع خبر