«آزمون فریدون» به جشنواره بین المللی نمایش های آیینی سنتی راه یافت

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

سمنان- ایرنا- مجلس شبیه خوانی «آزمون فریدون» توسط گروه شبیه خوانی متوسلین به حضرت علی اکبر (ع) شهرستان گرمسار استان سمنان به سرپرستی و کارگردانی علی عزیزی به نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی سنتی راه پیدا کرد

منابع خبر