«آزمون فریدون» به جشنواره بین المللی نمایش های آیینی سنتی راه یافت

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

سمنان- ایرنا- مجلس شبیه خوانی «آزمون فریدون» توسط گروه شبیه خوانی متوسلین به حضرت علی اکبر (ع) شهرستان گرمسار استان سمنان به سرپرستی و کارگردانی علی عزیزی به نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی سنتی راه پیدا کرد

منابع خبر
«آزمون فریدون» به جشنواره بین المللی نمایش های آیینی سنتی راه یافت خبرگزاری جمهوری اسلامی -