حکم شرعی روزه مستحبی با داشتن روزه واجب

خبرگزاری میزان - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

سایت khamenei.ir در صفحه شخصی خود درباره حکم شرعی روزه مستحبی با داشتن روزه واجب نوشت:«سوال: اگر کسی روزه واجب غیر از قضای ماه رمضان بر عهده اش باشد، آیا می‌تواند روزه مستحبی بگیرد؟پاسخ: بنابر احتیاط واجب روزه مستحبی صحیح نیست»

منابع خبر
حکم شرعی روزه مستحبی با داشتن روزه واجب خبرگزاری میزان - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷