کشف ۲۳۰۰ کیلوگرم گوشت تنظیم بازار از دو قصابی

فردا -

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قدس با اشاره به تشدید نظارت بر بازار شب عید در شهرستان قدس گفت: ۲۳۰۰ کیلوگرم از گوشت‌های تنظیم بازار از دو قصابی شهر قدس کشف و در همان محل به نرخ دولتی توزیع شد

منابع خبر
کشف ۲۳۰۰ کیلوگرم گوشت تنظیم بازار از دو قصابی فردا -