نحوه انتقالی دانشجویان دانشگاه آزاد

جهان نیوز - ۱۱ خرداد ۱۳۹۲

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از آغاز ثبت‌نام متقاضیان نقل و انتقال از روز پنجشنبه ۱۶ خرداد ماه خبر داد و گفت: مهلت ثبت‌نام انتقالی تا ۱۶ تیر ۹۲ ادامه دارد.

منابع خبر
نحوه انتقالی دانشجویان دانشگاه آزاد جهان نیوز - ۱۱ خرداد ۱۳۹۲
نحوه انتقالی دانشجویان دانشگاه آزاد فرهیختگان - ۱۱ خرداد ۱۳۹۲