اتحادیه اروپا ارسال جنگ‌افزار به مصر را متوقف کرد

صدای آلمان - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

با توافق وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادرات جنگ‌افزار به مصر متوقف شد. این تصمیم شامل جنگ‌افزارهایی می‌شود که می‌توانند علیه شهروندان غیرنظامی به کار گرفته شوند

منابع خبر
اتحادیه اروپا انتقال سلاح به مصر را معلق کرد خبرگزاری فارس - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲