نظارت مستمر بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی/برخی تبلیغات فضای مجازی در پی تشویش اذهان عمومی است

خبرگزاری میزان - ۶ روز قبل

رئیس اداره بهداشت محیط زیست و بهسازی اماکن عمومی وزارت بهداشت از نظارت مستمر این وزارتخانه بر سلامت مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی مصرفی مردم خبر داد

منابع خبر