هشدار پلیس درباره آدامس اعتیاد آور

هشدار پلیس درباره آدامس اعتیاد آور
خدمت
خدمت -

به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی مهاباد افزود: این نوع آدامس به صورت قاچاق وارد می شود که بین مردم به ویژه دانش آموزان پخش می شود. سرگرد طالبی گفت: "پان کراک" از برگ خشک شده تنباکو و آهک تهیه شده است. وی تاکید کرد : مصرف این نوع آدامس باعث لرزش و حرکات غیر طبیعی در چشم می شود و پس از آن بیماری های لثه و دهان و همچنین نارسایی کلیه ها را به همراه دارد. رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی مهاباد با هشدار به خانواده ها افزود: سوداگران مرگ متناسب با سن و سلیقه افراد مخدرهای متنوع را روانه بازار کرده اندکه این نوع آدامس نیز یکی از این مخدرهاست

منابع خبر
هشدار پلیس درباره آدامس اعتیاد آور خدمت -
هشدار پلیس درباره آدامس اعتیاد آور پیمانه -
هشدار پلیس درباره آدامس اعتیاد آور جهان نیوز -
هشدار درباره آدامس های اعتیاد آور واحد مرکزی خبر -