دولت مصمم به ایجاد ارتباط دوسویه و تنگاتنگ با رسانه‌ها است

خبرگزاری فارس - ۱۶ مرداد ۱۳۹۳

تهران - ایرنا - رییس جمهوری به مناسبت روز خبرنگار و در ادامه سلسله دیدارهای خود با خانواده شهدا، در دیدار با خانواده شهید محمود صارمی گفت: دولت مصمم به ایجاد ارتباط دوسویه و تنگاتنگ با رسانه ها است.

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

فردا - ۱۶ مرداد ۱۳۹۳