بهبود روابط اروپا و ایران هدف اصلی سفر کاترین اشتون

بی بی سی فارسی - ۱۷ اسفند ۱۳۹۲

پل زدن میان ایران و غرب در میانه تنش و بی اعتمادی، کاری سخت و روندی شکننده توصیف شده، به همین دلیل سفر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران دیداری نمادین توصیف شده است

منابع خبر
برنامه‌های سفر اشتون به ایران فردا - ۱۷ اسفند ۱۳۹۲
برنامه‌های سفر اشتون به ایران تابناک - ۱۷ اسفند ۱۳۹۲