بهبود روابط اروپا و ایران هدف اصلی سفر کاترین اشتون

بی بی سی فارسی -

پل زدن میان ایران و غرب در میانه تنش و بی اعتمادی، کاری سخت و روندی شکننده توصیف شده، به همین دلیل سفر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران دیداری نمادین توصیف شده است

منابع خبر
بهبود روابط اروپا و ایران هدف اصلی سفر کاترین اشتون بی بی سی فارسی -
برنامه‌های سفر اشتون به ایران فردا -
برنامه‌های نخستین سفر کاترین اشتون به تهران صدای آلمان -
برنامه‌های سفر اشتون به ایران تابناک -