اقدام برای سرقت اسناد تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی

تابناک -

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مجلس با اعلام اینکه گزارش نهایی این کمیسیون تا پایان هفته جاری تحویل هیئت رئیسه مجلس می‌شود از اقدام نافرجام برخی افراد ناشناس برای سرقت اسناد خبر داد.

سلیمان جعفرزاده در مورد آخرین وضعیت تحقیق و بررسی از سازمان تامین اجتماعی به مهر گفت: جمع بندی تمامی اسناد، گزارشات و تحقیقات مربوط به سازمان تامین اجتماعی در حال انجام است و تاکنون هیچ گزارشی از سوی این کمیته منتشر نشده است. گزارش نهایی پایان هفته جاری تحویل کمیسیون اجتماعی و هیئت رئیسه مجلس می شود.

۲۰ هزار سند و مدرک نتیجه تحقیقات از شستا

وی افزود: برخی از رسانه ها به نقل از مسئولان یا نمایندگان مجلس گزارشاتی را منتشر کرده اند در حالی که هنوز گزارشی منتشر نشده و تمامی ۲۰ هزار برگ سند و مدرک که نتیجه ماهها مطالعه و بررسیهای گروه تحقیق و پژوهش بوده است به زودی تقدیم مجلس می شود.

اقدام برای سرقت اسناد / جای اسناد امن است

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مجلس در پاسخ به اینکه گفته شده است برخی از اسناد مفقود شده است گفت: بنده تکذیب می کنم زیرا هیچ برگ سندی مفقود نشده هر چند که افرادی چندین بار قصد سرقت اسناد را داشتند ولی اسناد در جای امنی نگهداری می شود.

"رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مجلس با اعلام اینکه گزارش نهایی این کمیسیون تا پایان هفته جاری تحویل هیئت رئیسه مجلس می‌شود از اقدام نافرجام برخی افراد ناشناس برای سرقت اسناد خبر داد"

تهدید و پیشنهاد رشوه با شماره تلفنهای ناشناس و امنیتی

جعفرزاده در پاسخ به اینکه آیا در طول این تحقیقات فشار یا تهدیدی به کمیته تحقیق و تفحص مجلس بوده است گفت: گروهی با شماره تلفنهای ناشناس بنده را تهدید کردند که در این تماسها پیشنهاداتی برای رشوه و تهدید نیز داده شده است که تمامی این شماره ها توسط نیروهای امنیتی ردیابی شده و محفوظ است.

پیش از این رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مجلس در گفتگو با مهر، از تخلف یکهزار میلیارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا خبر داد و گفته بود: اگر هیئت رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد می‌توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکتها را اثبات کنیم

منابع خبر
اقدام برای سرقت اسناد تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی تابناک -
اقدام برای سرقت اسناد تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی فرارو -
سرقت اسناد تحقیق از تامین اجتماعی ناموفق بود شفاف -