حیاتو جای بلاتر را می‌گیرد

حیاتو جای بلاتر را می‌گیرد
فردا
خبرگزاری فارس -

فارس: عیسی حیاتو ریاست کامرونی کنفدراسیون فوتبال آفریقا و عضو کمیته بین‌المللی المپیک در ۹۰ روز غیبت بلاتر، به عنوان رئیس فیفا مسند قدرت را در اختیار خواهد گرفت.

منابع خبر
حیاتو جای بلاتر را می‌گیرد فردا -
حیاتو جای بلاتر را می‌گیرد خبرگزاری فارس -