فرماندار: کمپ نگهداری معتادان متجاهر در ورامین احداث می شود

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

تهران – ایرنا – فرماندار ورامین از احداث کمپ ماده ۱۶ (و یژه معتادین متجاهر) در این شهرستان خبر داد

منابع خبر
فرماندار: کمپ نگهداری معتادان متجاهر در ورامین احداث می شود خبرگزاری جمهوری اسلامی -