استقبال انگلیس از خروج اورانیوم غنی‌شده ایران

استقبال آمریکا از انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران به روسیه در چارچوب برجام
گویا
جهان نیوز -

وزیر امور خارجه انگلستان با استقبال از خروج ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، این امر را نشانه پیشرفت در زمینه اجرای کامل توافق هسته ای عنوان کرد.

منابع خبر
استقبال آلمان از انتقال اورانیوم ایران به روسیه تابناک -
استقبال انگلیس از خروج اورانیوم غنی‌شده ایران جهان نیوز -
استقبال آمریکا از انتقال کامل اورانیوم ایران به روسیه رادیو زمانه -
استقبال انگلیس از تبادل اورانیوم ایران به روسیه عصر ایران -