کشف ذخایر جدید نفت و گاز در ایران

میادین و ذخایر جدید نفت و گاز در ایران کشف شد
خدمت
جهان نیوز - ۱۰ آبان ۱۳۹۴

مدیر عامل شرکت ملی نفت از کشف میادین و ذخایر جدید نفت خام و گاز طبیعی در ایران خبر داد و گفت: به زودی ارقام جدید ذخایر قابل برداشت نفت و گاز کشور توسط وزیر نفت اعلام خواهد شد.

منابع خبر
کشف ذخایر جدید نفت و گاز در ایران جهان نیوز - ۱۰ آبان ۱۳۹۴