تخصیص بودجه برای اتمام بخش عمده برخی از پروژه‌های شهر تهران در سال ۹۸

خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

با تصویب اعضای شورای شهر تخصیص بودجه برای اتمام بخش عمده برخی از پروژه‌های شهر تهران در سال ۹۸ مصوب شد

منابع خبر