درگیری و اخراج در دیداری دوستانه

جهان نیوز -

در دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال راه‌آهن و صبا یکی از بازیکنان قمی با سیلی به صورت یکی از بازیکنان راه‌آهن زد.

منابع خبر
درگیری و اخراج در دیداری دوستانه جهان نیوز -
درگیری و اخراج در دیداری دوستانه/ سیلی بازیکن صبا به بازیکن راه‌آهن خبرگزاری فارس -
درگیری و اخراج در دیدار دوستانه صبا و راه آهن ورزش ۳ -
سیلی بازیکن صبا به بازیکن راه‌آهن در دیدار دوستانه ! پارس فوتبال -
تساوی راه‌آهن و صبا در دیداری دوستانه فوتبالی‌ترین -