مشروح سخنان وزیر پیشنهادی بهداشت و مخالفان و موافقانش

اگر راي‌ هم نياورم ذره‌اي از ارادتم ‌به مراجع عظام كاسته نمي‌شود
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۹ شهریور ۱۳۸۸
منابع خبر
بررسی وزیر پیشنهادی بهداشت تابناک - ۹ شهریور ۱۳۸۸