«از آمارهای غیرواقعی دولت انگشت به دهان مانده‌ایم»

دیگربان - ۲۲ آذر ۱۳۹۰

لینک مطلب

فخرالدین حیدری، نماینده سقز و بانه با بیان اینکه از شنیدن آمارهای غیرواقعی دولت انگشت به دهان مانده‌ایم٬ گفته است: «در تعجب مانده‌ایم که این آمار‌ها را باور کنیم یا این میزان فراوان جوانان تحصیلکرده بیکار جویای شغل را ببینیم که البته قطعا واقعیت ارجح‌تر است.»

منابع خبر