نگاهی به اثرات منفی گوشی و تلویزیون در کودکان

جهان نیوز - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

سازمان بهداشت جهانی WHO نسبت به خطرات استفاده بیش از حد کودکان از تلویزیون یا گوشی های تلفن همراه هشدار داده است

منابع خبر