موراتی: تصمیم میلان برای بازگرداندن کاکا عالی بود

گل دات کام - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲

Kakà - Milan

میلانی ها روز گذشته با انتقالی آزاد و قراردادی دوساله، کاکا را بعد از چهار سال به سن سیرو برگردادند

منابع خبر
تصمیم میلان برای بازگرداندن کاکا عالی بود پارس فوتبال - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲
گالیانی: بازگرداندن کاکا بسیار سخت بود باشگاه خبرنگاران - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲