توکلی عضو ناظر شورای پول و اعتبار شد

جهان نیوز - ۳ مرداد ۱۳۹۱

به گزارش جهان به نقل از مهر، در جلسه امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نمایندگان عضو این کمیسیون برای عضویت در مجامع و شوراهای مرتبط انتخاب و برای رای گیری در صحن علنی مجلس معرفی شدند.

احمد توکلی و علی محمد احمدی برای شورای پول و اعتبار، جعفر قادری و محمدعلی عبدالله زاده برای صندوق توسعه ملی و اسماعیل جلیلی و عیسی امامی برای شورای رقابت انتخاب شدند.

محمد حسن دوگانی و عبدالرضا ثروتی برای شورای عالی آمار، جعفرزاده برای شورای آمایش و آقایان محمدقسیم عثمانی و رجب رحمانی برای هیئت امنای ارزی انتخاب شدند.

حسین علی حاجی دلیگانی و احمد امیرآبادی نیز برای عضویت در کارگروه تسهیل و تسریع در صدور مجوز از دستگاه های اجرایی انتخاب شدند

منابع خبر
توکلی عضو ناظر شورای پول و اعتبار شد جهان نیوز - ۳ مرداد ۱۳۹۱