گام بلند وزارت رفاه برای رفع مشکل بیمه

اقدامات وزارت رفاه براي رفع همپوشاني‌هاي بيمه‌اي در كشور آغاز شد
خبرگزاری فارس
تابناک -

با انتصاب کارگروهی ویژه، گام بلند وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای « رفع همپوشانی های بیمه ای » در کشور آغاز شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت رفاه و تامین اجتماعی، مهندس الفت پور سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی با صدور احکام جداگانه ای «اعضای کارگروه رفع همپوشانی های بیمه ای کشور » را منصوب کرد. بر این اساس، دکتر محمد سعید کارآموز، ابوالحسن فقیه، محمد ابراهیم طوبایی، سید مجید موسویان، محسن احمدی، دکتر شیروان دارایی، مهندس میرغفور بابایی، صمدالله فیروزی، دکتر پرویز افشار و محمد زمانی به عنوان اعضای این کارگروه انتخاب شدند. در این احکام جداگانه، اعضا با توجه به وجود همپوشانی های بیمه ای و اهمیت رفع آن با استفاده از ظرفیت های موجود و همچنین مکانیسم های لازم و به منظور تحقق اهداف نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در کشور و ایجاد هماهنگی در ارائه خدمات در هر یک از حوزه های بیمه ای و حمایتی منصوب شده اند. در پی تشکیل این کارگروه ویژه، مهندس الفت پور سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی در جمع اعضای این کارگروه ویژه و کمیته های کارشناسی این طرح، رفع همپوشانی های بیمه ای در کشور را یکی از اقدامات مهم، اساسی و بی سابقه دولت خواند و این طرح را یکی از مهمترین افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.

"با انتصاب کارگروهی ویژه، گام بلند وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای « رفع همپوشانی های بیمه ای » در کشور آغاز شد"وی با تاکید بر این که این اقدام پس از ماهها تلاش و برنامه ریزی گروهای مختلف کارشناسی در دولت نهم پایه ریزی شده است، اظهار کرد: هم اکنون این طرح در دولت دهم آماده بهره برداری است. سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ادامه با اعتقاد به این که نگاه استراتژیک و کلان در مدیریت نوین بیش از هر چیز بر آمار صحیح و دقیق تکیه دارد، تصریح کرد: این امر در حوزه سازمانهای ارایه دهنده خدمات بیمه ای و حمایتی از بازتاب بسیار گسترده ای برخوردار است چرا که این سازمانها تنها با تکیه بر آمار متقن می توانند در حوزه های مختلف به هماهنگی لازم میان منابع ، مصارف ، کیفیت ارایه خدمات و در نهایت ارایه یک بسته مناسب و رضایت بخش به گروه هدف بپردارند. وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع همپوشانی، به عنوان یکی از چالش های موجود در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و با توجه به این که یکی از مهمترین اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، رفع تداخل وظایف دستگاهها و ایجاد هماهنگی در ارائه خدمات در هر یک از حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی است، شناخت همپوشانی ها و در نهایت رفع همپوشانی های غیر مجاز یکی از مهمترین مسائل مطرح شده به موازات تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی (بانک اطلاعات ایرانیان ) است. سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی با بیان این که وجود ناهماهنگی آماری و همپوشانی، بزرگترین آفت در ارایه خدمات با کیفیت است، تاکید کرد: این ناهماهنگی علاوه بر هدر رفت منابع مالی و انسانی، به دلیل کاهش کارایی به ایجاد تصور ناکارآمدی سازمان در بین جمعیت هدف منجر می شود . وی در این نشست با اعلام این که وزارت رفاه و تامین اجتماعی، از وزارتخانه های موفق در ترمیم آسیب های ناشی از همپوشانی های آماری و ساختاری بوده است، تاکید کرد: وزارت رفاه و زیر مجموعه های آن که بیشترین وظیفه را در برقراری عدالت دارند، با ایجاد بانک اطلاعات ایرانیان، امکان دستیابی به اطلاعات بیمه ای و حمایتی افراد را فراهم کرده است.

وی با بیان این که سازمان های بیمه ای و حمایتی می توانند در هنگام ارایه خدمات به مردم به اطلاعات این بانک رجوع و با استعلام از آن، از وضعیت فعلی خود و فرد خواهان خدمت مطلع شوند، گفت: در این پروژه با تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه های مختلف حوزه عملکرد و برنامه ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، برنامه ریزی موثر منابع و سیاست گذاری کلان اجرای برنامه ها و رفع همپوشانی های بیمه ای ، حمایتی و امدادی در بدو امر صورت می پذیرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، مهندس الفت پور ادامه داد: در همین راستا و برای اصلاح رویه های موجود در جهت رفع همپوشانی ها در سطوح بالاتر نیز نوع همپوشانی های موجود و راهکارهای رفع آن در سطوح بیمه ای توسط این وزارتخانه احصا و آماده بهره برداری در جهت بالا بردن هرچه بیشتر کارایی ساختار بیمه ای و حمایتی کشور است. سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: برای بررسی عمیق و کارشناسی همپوشانی های موجود، پروژه مطالعاتی در این خصوص تعریف شد و پس از تولید مستندات و گزارشات و استخراج نتایج و آمار از پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی و با هدف ایجاد هماهنگی بین سازمان های تابعه و وزارت رفاه و اتخاذ تصمیمات در این خصوص، سلسله جلساتی با حضور نمایندگان سازمان های تابعه و کارشناسان وزارت رفاه برگزار شد. وی در ادامه تاکید کرد: با تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی به منظور جمع آوری و ثبت اطلاعات هویتی، شغلی و نحوه و میزان بهره مندی از خدمات بیمه ای، حمایتی و امدادی افراد زیر پوشش سازمان ها و نهادهای موجود در قلمرو وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، نسبت به شناسایی پاره ای از همپوشانی ها در خدمات ارائه شده از طرف سازمان ها ی موجود در این حوزه اقدام شد. مهندس الفت پور در ادامه این نشست با اشاره به دو نوع تعریف عام و خاص از همپوشانی ها بیان کرد: بررسی های انجام شده نشان می دهد که همپوشانی در مفهوم عام آن بهره مندی همزمان از دو خدمت از دو سازمان و نهاد بیمه ای، حمایتی و امدادی فعال در حوزه وزارت رفاه و تامین اجتماعی است.

"وی با تاکید بر این که این اقدام پس از ماهها تلاش و برنامه ریزی گروهای مختلف کارشناسی در دولت نهم پایه ریزی شده است، اظهار کرد: هم اکنون این طرح در دولت دهم آماده بهره برداری است"وی در ادامه همپوشانی خاص را به دو گروه سازمانی و عملکردی تقسیم کرد و گفت: در تعریف سازمانی یعنی وضعیتی که سازمانها و نهادهای زیرمجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی موجب می شوند که تعداد افراد زیر پوشش ( به حق و من غیر حق ) در جهت افزایش منابع درآمدی بیشتر شوند. مهندس الفت پور همپوشانی از نظر عملکردی را شامل تداخل ، توازی و مشابهت در فعالیتها و عملکردهای سازمان و نهادهای بخش بیمه ای و حمایتی بیان کرد. سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ادامه خاطرنشان کرد: در تشخیص همپوشانی های اطلاعاتی سه مقوله، شامل سطح خدمات و منابع و اعتبارات صرفه شده باید مورد توجه قرار گیرد، که در بخش سطح خدمات با سه سطح روبرو هستیم. خدمات پایه ، همگانی و مکمل. در خدمات پایه ای و همگانی، همپوشانی را می توان مشاهده کرد که بسیار مسئله ساز است.

اما چنین وضعیتی در بیمه مکمل قابل مشاهده نیست؛ به عنوان مثال، فردی از بیمه بدنه، عمر و مسئولیت از دو شرکت بیمه گذار استفاده می کند یا اینکه فردی بیمه شده یک سازمان بیمه گر اجتماعی است و همزمان از بیمه مکمل نیز استفاده می کند که این نوع همپوشانی مضر نیست. وی اضافه کرد: برخی از همپوشانی ها را می توان در منبع و اعتبارات صرف شده جستجو کرد. زمانی که افراد زیر پوشش حوزه نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از چند سازمان و نهاد بیمه ای و حمایتی گاه به صورت همزمان خدمت دریافت می کنند. به طور مضاعف از منابع و اعتبارات موجود استفاده می شود که در دراز مدت نقش بسیار تخریب کننده ای به لحاظ کمبود منابع درآمدی برای سازمانهای مربوطه به ویژه سازمانهای بیمه گر اجتماعی به همراه خواهد داشت. سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به مهمترین علل همپوشانی تصریح کرد: این موارد شامل عدم کفایت خدمات، ضعف اطلاع رسانی، ابهام و مشابهت در برخی از قوانین و مقررات ، بی نظمی و به هم ریختگی در بخش منابع درآمدی و توزیع یارانه ها ، ضعف سیستم اجرایی و نظارتی ، تخصصی نبودن امور در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و بهره مندی ناکافی از رسانه های گروهی است.

"مهندس الفت پور همپوشانی از نظر عملکردی را شامل تداخل ، توازی و مشابهت در فعالیتها و عملکردهای سازمان و نهادهای بخش بیمه ای و حمایتی بیان کرد"مهندس الفت پور تاکید کرد: همچنین همپوشانیها در سه حوزه دفترچه درمان، بیمه های اجتماعی و حوزه های حمایتی مورد بررسی قرار گرفته اند. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت رفاه و تامین اجتماعی، در ادامه این نشست محسن احمدی سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به برخی از همپوشانی ها آن را شامل همپوشانی های حوزه « دفترچه درمان » و همپوشانی « حوزه اجتماعی » خواند . وی در ابتدا همپوشانی حوزه دفترچه درمان را ۹ مورد دانست و در این باره توضیح داد: این همپوشانی ها شامل همپوشانی های « صندوق های سازمان بیمه خدمات درمانی با صندوق های سازمان بیمه خدمات درمانی» با ۵۴۴ هزار و ۴۶ مورد، «سازمان تامین اجتماعی با سازمان تامین اجتماعی » با ۱ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۸۷۲ مورد، « سازمان بیمه خدمات درمانی(خویش فرما) با سازمان تأمین اجتماعی(اصلی- تبعی) » با ۱ میلیون و ۹ هزار و ۶۹۴ مورد، « سازمان بیمه خدمات درمانی(سایر اقشار) با سازمان تأمین اجتماعی(اصلی- تبعی) » با ۱۲۹ هزار و ۷۷۷ مورد، « سازمان بیمه خدمات درمانی(فرد اصلی در صندوق کارکنان دولت) با سازمان تأمین اجتماعی(فرد اصلی) » با ۱۲ هزار و ۱۴۰ مورد دارای همپوشانی هستند. احمدی ادامه داد: « سازمان بیمه خدمات درمانی(فرد اصلی در صندوق کارکنان دولت) با سازمان تأمین اجتماعی(فرد تبعی) » با ۳۲ هزار و ۹۹۲ مورد، « سازمان بیمه خدمات درمانی(فرد تبعی در صندوق کارکنان دولت) با سازمان تأمین اجتماعی(فرد اصلی) » با ۸۸ هزار و ۶۱۱ مورد ، « سازمان بیمه خدمات درمانی(فرد تبعی در صندوق کارکنان دولت) با سازمان تأمین اجتماعی(فرد تبعی) » با ۲۰ هزار و ۳۴۰ مورد و « سازمان بیمه خدمات درمانی(صندوق روستائیان و عشایر) با سازمان تأمین اجتماعی(اصلی- تبعی) » با ۱ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۸۴۱ مورد دارای همپوشانی هستند. سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ادامه همپوشانی حوزه اجتماعی را هم شامل ۹ مورد دانست و توضیح داد: « بیمه پردازی سازمان تأمین اجتماعی با بیمه پردازی سازمان تأمین اجتماعی » با ۷۳۲ هزار و ۲۴۷ مورد، « مستمری بیکاری سازمان تأمین اجتماعی با مستمری بیکاری سازمان تأمین اجتماعی» با ۱۱۹۳ مورد، « بیمه پردازی سازمان تأمین اجتماعی با مستمری بیکاری سازمان تأمین اجتماعی » با ۱۲ هزار و ۶۵۵ مورد، « بیمه پردازی سازمان تأمین اجتماعی با مستمری سازمان بازنشستگی » با ۱۴۶۲ مورد، « مستمری بیکاری سازمان تأمین اجتماعی با مستمری سازمان بازنشستگی » با ۲۳ مورد دارای همپوشانی هستند.

احمدی در ادامه بیان کرد: «مستمری سازمان بازنشستگی با مستمری سازمان بهزیستی » با ۳۸۷۸ مورد، «مستمری سازمان بهزیستی با بیمه پردازی سازمان تأمین اجتماعی » با ۵۱ هزار و ۷۵۱ مورد ، «مستمری بیکاری سازمان تأمین اجتماعی با مستمری سازمان بهزیستی » با ۲۳۷۹ مورد و « مستمری سازمان بازنشستگی با مستمری سازمان بازنشستگی » با ۵۴۹ مورد دارای همپوشانی هستند. وی در ادامه با اشاره به انواع همپوشانی، آنها را مطابق با قانون همپوشانی ها، به ۳ دسته قانونی، غیر قانونی و بدون منع قانونی تقسیم کرد و گفت: منظور از همپوشانی قانونی، همپوشانی هایی است که برای آن قانون مشخص وجود دارد. به عنوان مثال، بهره مندی همزمان از مستمری بازنشستگان کشوری برای زنان شاغل زیر پوشش این سازمان و مستمری بازماندگان (از طرف شوهر بیمه شده تامین اجتماعی) از مصادیق این نوع همپوشانی است. سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: منظور از همپوشانی غیرقانونی، همپوشانی هایی است که غیر قانونی بودن آن مشخص بوده و مصداق این نوع همپوشانی استفاده از بیمه بیکاری و همزمان بیمه پردازی مجدد در سازمان تامین اجتماعی است. وی در تعریف همپوشانی بدون منع قانونی خاطرنشان کرد: منظور همپوشانی هایی است که طبق قانون منعی برای آن وجود ندارد و مصداق این نوع همپوشانی بهره مندی همزمان از دفترچه درمانی از دو سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی است.

"زمانی که افراد زیر پوشش حوزه نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از چند سازمان و نهاد بیمه ای و حمایتی گاه به صورت همزمان خدمت دریافت می کنند"احمدی درباره نحوه شناسایی همپوشانی ها تاکید کرد: بر اساس بررسی های انجام شده در قلمرو رفاه و تامین اجتماعی در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی ۳ نوع همپوشانی میان حوزه ای ، میان سازمانی و درون سازمانی وجود دارد که همپوشانی های میان حوزه ای شامل ۳ نوع همپوشانی میان حوزه های بیمه ای و حمایتی، همپوشانی میان حوزه های حمایتی و امدادی و همپوشانی میان حوزه های بیمه ای و امدادی است . وی افزود: همپوشانی های میان سازمانی شامل همپوشانی میان دو سازمان یا نهاد بیمه ای ،همپوشانی میان دو سازمان یا نهاد حمایتی و همپوشانی میان دو سازمان یا نهاد امدادی است و همپوشانی های درون سازمانی نیز شامل همپوشانی های موجود در سازمان و یا نهاد بیمه ای ، همپوشانی های موجود در سازمان و یا نهاد حمایتی و همپوشانی های موجود در سازمان و یا نهاد امدادی است. سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به تعداد کل بیمه شدگان سازمان ها و صندوق ها تا پایان تیر ماه امسال تصریح کرد: بر این اساس، تعداد کل بیمه شدگان در کشور ۶۸ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۳۴۷ نفر و جمع کل همپوشانی های درون سازمانی و برون سازمانی در کل کشور ۹ میلیون و ۳۸۰ هزار و ۴۹۵ نفر ( ۷/۱۳ درصد ) است که حدود ۶ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۹۸۰ نفر دارای همپوشانی درون سازمانی (۴/۹ درصد) و ۲ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۵۱۵ نفر (۳/۴ درصد ) دارای همپوشانی بین سازمانی هستند. احمدی در پایان خاطرنشان کرد: افراد تحت پوشش بیمه درمان بدون همپوشانی های درون سازمانی و برون سازمانی حدود ۵۸ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۸۵۲ نفر هستند

منابع خبر
گام بلند وزارت رفاه برای رفع مشکل بیمه تابناک -
بیش از ۹ میلیون نفر در کشور دارای همپوشانی بیمه‌ای هستند خبرگزاری مهر -
وزارت رفاه به دنبال رفع همپوشانی بیمه‌ای همشهری -
اقدامات وزارت رفاه برای رفع همپوشانی‌های بیمه‌ای در کشور آغاز شد خبرگزاری فارس -
گامی برای رفع همپوشانی های بیمه ای در کشور فردا -