بازگشت شمشیربازان ایران/تکواندوکاران به ریو رسیدند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

ریو - ایرنا- هم زمان با بازگشت اعضای تیم شمشیربازی ایران به کشورمان، اعضای تیم تکواندو به ریودوژانیرو رسیدند.

منابع خبر
بازگشت شمشیربازان ایران/تکواندوکاران به ریو رسیدند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ مرداد ۱۳۹۵