شهروند کویت به اتهام توهین به امیر به ۵ سال حبس محکوم شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ بهمن ۱۳۹۱

تهران- یک وکیل مدافع حقوق بشر کویتی گفت دادگاهی در این کشور یک شهروند را به دلیل توهین به امیر به پنج سال زندان محکوم کرده است.

منابع خبر
شهروند کویت به اتهام توهین به امیر به ۵ سال حبس محکوم شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
۵ سال حبس به دلیل اهانت به امیرکویت جهان نیوز - ۱۵ بهمن ۱۳۹۱