زنجانی در دادگاه: دوست ندارم ماشین ام را زنگنه سوار شود

فردا -

خبرآنلاین: بابک رنجانی امروز در دادگاه اش خطاب به معاون دادستان تهران گفت: دلیل اینکه برایتان نوشتم حاضر نیستم ساعت ، انگشتر ، ۴ ماشین و ۲ موتورسیکلتم را به نفت بدهید این است که دوست ندارم ماشینم را زنگنه سوار شود و به مجموعه نفت برسد ، این اموال را آتش بزنید اما به نفت ندهید.

منابع خبر
زنجانی در دادگاه: دوست ندارم ماشین ام را زنگنه سوار شود فردا -
زنجانی: دوست ندارم زنگنه سوار ماشینم شود! تابناک -