سومین جلسه دادگاه کهریزک آغاز شد

تابناک - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱

سومین جلسه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران حدود ساعت نه و نیم صبح امروز آغاز شد.

به گزارش «تابناک»، دادگاه قضات تعلیق شده بازداشتگاه کهریزک که نخستین بار در هشتم اسفندماه تشکیل شده بود، صبح روز گذشته، بعد از سپری شدن دوازده روز نشست دوم را تجربه کرد که با حاشیه هایی از طرف متهم ردیف اول مواجه بود و حالا به فاصله یک روز، نشست سوم آن دقایقی پیش آغاز شده است.

این خبر تکمیل خواهد شد.

منابع خبر
سومین جلسه دادگاه کهریزک آغاز شد تابناک - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱
فردا سومین جلسه دادگاه کهریزک فردا - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱
فردا سومین جلسه دادگاه کهریزک تابناک - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱
فردا سومین جلسه دادگاه کهریزک جهان نیوز - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱