معاون مرتضوی هم نامزد انتخابات شد

تابناک -

معاون امور زندان‌های دادستان سابق تهران هم برای شرکت در انتخابات شورای شهر تهران ثبت نام کرد.
به گزارش فارس، محمد سالارکیا معاون امور زندان‌ها دادستان تهران در زمان حضور سعید مرتضوی در دادستانی تهران هم برای حضور در انتخابات شورای شهر تهران ثبت‌نام کرد.
سالارکیا در زمان حضور سعید مرتضوی در دادستانی تهران معاون امور زندان‌ها و ضابطان دادستانی تهران بوده است.
وی بعد از دادستانی تهران به باشگاه پرسپولیس رفته و به عنوان معاون حقوقی این باشگاه ورزشی مشغول به فعالیت شد

منابع خبر
معاون مرتضوی هم نامزد انتخابات شد تابناک -
معاون مرتضوی نامزد انتخابات شورا شد فردا -
معاون مرتضوی نامزد انتخابات شورا شد... پیک ایران -
معاون مرتضوی هم نامزد انتخابات شد عصر ایران -
معاون سعید مرتضوی نامزد انتخابات شورای شهر تهران شد خبرگزاری فارس -
معاون مرتضوی نامزد انتخابات شد آفتاب -