تغییر کاربری سه هکتار زمین کشاورزی در دزفول با رعایت ضوابط قانونی در دست پیگیری است

صادق خرازی: حمایت بی‌قید و شرط از روحانی مخالف دموکراسی‌خواهی است
خدمت
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ شهریور ۱۳۹۵

دزفول - ایرنا - معاون استاندار خوزستان و فرماندار ویژه دزفول گفت:برای تغییرکاربری سه هکتار از زمین های کشاورزی دزفول تمام ضوابط قانونی رعایت شده است.

منابع خبر