رویترز: توافق محرمانه ۵+۱ با ایران برای نگهداری اورانیم با غنای ۲۰ درصد

خبرنامه ملی ایرانیان -

رویترز با دسترسی به یک گزارش مدعی است که آمریکا و سایر کشورهای مذاکره کننده با ایران در یک توافق محرمانه با ایران پذیرفته بودند که جمهوری اسلامی از برخی محدودیت های اعمال شده در توافق هسته ای موسوم به برجام عدول کند تا بتواند به ضرب الاجل اعلام شده...

نوشته رویترز: توافق محرمانه ۵+۱ با ایران برای نگهداری اورانیم با غنای ۲۰ درصد اولین بار در خبرنامه ملّی ایرانیان پدیدار شد.

منابع خبر
رویترز: توافق محرمانه ۵+۱ با ایران برای نگهداری اورانیم با غنای ۲۰ درصد خبرنامه ملی ایرانیان -
ادعای رویترز درباره توافق سری ایران وگروه ۱+۵ فردا -