پرداخت جزای نقدی بدل از یکسال حبس تعزیری حکم مهدی قائدی/حکم صادره غیر قطعی و قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است

خبرگزاری میزان -

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر از صدور رای مهدی قائدی و تحمل یک سال حبس تعزیری برای این متهم خبر داد

منابع خبر