تصاویر / برداشت برنج در گیلان

تصاویر / برداشت برنج در گیلان

فردا
آفتاب - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲
منابع خبر
تصاویر / برداشت برنج در گیلان فردا - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲
تصاویر / برداشت برنج در گیلان آفتاب - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲