واریز عیدانه آغاز شد

واریز عیدانه ها آغاز شد
آفتاب
باشگاه خبرنگاران - ۵ اسفند ۱۳۹۱

خبرگزاری رسمی دولت خبر داد که زمان واریز و مبلغ دقیق عیدانه قبلا اعلام نشده بود و مردم از طریق پیامک هایی که بانکها به حساب مشتریان فرستاند، از واریز عیدانه آگاه شدند.

منابع خبر
عیدانه ۸۵ هزارتومانی واریز شد جهان نیوز - ۵ اسفند ۱۳۹۱
واریز عیدانه ها آغاز شد آفتاب - ۵ اسفند ۱۳۹۱
واریز عیدانه آغاز شد باشگاه خبرنگاران - ۵ اسفند ۱۳۹۱