تشکیل ۱۷ پرونده با موضوع جرائم سایبری در کارگروه رصد فضای مجازی دادسرا

خبرگزاری میزان -

موحد گفت:طی چند ماه گذشته ۱۷ پرونده ویژه با موضوع جرائم سایبری در کارگروه رصد فضای مجازی دادسرای عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان تشکیل شده است

منابع خبر